Webový prohlížeč

Papír a nůžky stále najdou své místo.

Sada ilustruje možnost propojení digitální gramotnosti s pracovním vyučováním.

Žáci si sestaví pomůcku pro popis ovládání webového prohlížeče.

Doporučení pro rodiče směřuje k rozvoji kreativity dítěte sestavením jednoduchého manuálu popisující používání webového prohlížeče.

Pro žáky

Webový prohlížeč (žáci).pdf

Pro učitele

Webový prohlížeč (učitelé).pdf

Pro rodiče

Webový prohlížeč (rodiče).pdf