Příběhem do digi světa

Komiksový příběh motivuje ke smysluplnému užití digitálních zařízení.

Sada cílí na posuzování smysluplného a efektivního užití digitálních prostředků v různých životních situacích.

Žáci si ve skupinách pročítají komiksový příběh, ve kterém chybí řešení některých situací. Skupina má k dispozici ke každé situaci určité varianty řešení. Jejich úkolem je vybrat tu nejvhodnější, a tak příběh dovést k úspěšnému zakončení.

Doporučení pro rodiče směřuje k podpoře kreativity dětí při tvorbě vlastních digitálních komiksů. Rodiče mají k dispozici odkazy na vhodné nástroje.

Pro žáky

Příběhem do digi světa (žáci).pdf

Pro učitele

Příběhem do digi světa (učitelé).pdf

Pro rodiče

Příběhem do digi světa (rodiče).pdf