Digitální stopa

Stopy zvířat pomáhají porozumět nesmazatelnosti stop na internetu.

Sada cílí na porozumění digitální stopě a úpravě svého chování na internetu.

Žáci se postupně seznamují s problematikou tvorby normální a digitální stopy. Pracují a diskutují nejprve samostatně a pak ve smíšených dvojicích (děvče a chlapec). Učitel žáky v aktivitě doprovází a podporuje, při závěrečné diskuzi zaznamenává zajímavé postřehy a provede jejich zhodnocení.

Doporučení pro rodiče směřuje k tomu, aby společně s dítětem vyhodnocovali, co o sobě a své rodině přes internet poskytnou.

Pro žáky

Digitální stopa (žáci).pdf

Pro učitele

Digitální stopa (učitelé).pdf

Pro rodiče

Digitální stopa (rodiče).pdf