Identita online

Krycí jména pomohou rozpoznávat citlivost osobních údajů.

Sada cílí na rozpoznání informací a dat, které máme a nemáme poskytovat přes internet.

Žáci pochopí rizika plynoucí ze sdílení osobních údajů v digitálním světě. Seznámí se s modelovými situacemi online služeb, které po uživatelích chtějí různé typy osobních údajů. Aktivita podporuje návyk dítěte, aby při volbě konkrétní online služby vždy přemýšlelo a chránilo své osobní údaje.

Doporučení pro rodiče směřuje k tomu, aby rodič pomáhal svému dítěti chránit nejen jeho osobní údaje, ale i ty rodinné.

Pro žáky

Identita online (žáci).pdf

Pro učitele

Identita online (učitele).pdf

Pro rodiče

Identita online (rodiče).pdf