Komunikujeme nejen v digitálním světě

Modelové situace učí rozlišovat výhody a nevýhody digitální komunikace.

Sada cílí na posouzení výhod a nevýhod komunikace s využitím digitálních prostředků a bez nich.

Žáci ve skupinách posuzují různé modelové životní situace a určují typické prostředky, které zajistí komunikaci s ostatními. Při vzájemné diskusi a spolupráci sestavují myšlenkovou mapu digitální komunikace a komunikace bez užití digitálních prostředků.

Doporučení pro rodiče směřuje k nastavení rodinných pravidel užívání komunikačních digitálních zařízení a způsobů komunikace v rodině a mezi blízkými.

Pro žáky

Komunikujeme v digitálním světě i mimo něj (žáci).pdf

Pro učitele

Komunikujeme v digitálním světě i mimo něj (učitelé).pdf

Pro rodiče

Komunikujeme v digitálním světě i mimo něj (rodiče).pdf