Vyhledávání a klíčová slova

Žáky lze rozdělit do skupin i pomocí klíčových slov.

Sada cílí na pochopení kategorizace informačních zdrojů a účel klíčových slov.

Žáci postupně prochází třemi aktivitami. První aktivita je seznámí s principy poskytování informací na internetu a kategorizací informačních zdrojů, druhá s využitím myšlenkové mapy umožní žákům předat vlastní zkušenosti ostatním spolužákům, třetí aktivita seznámí s principy využívání klíčových slov.

Doporučení pro rodiče směřuje k podpoře dětí při vyhledávání informací v rámci jejich vzdělávání i k osobní potřebě.

Pro žáky

Vyhledávání a klíčová slova (žáci).pdf

Pro učitele

Vyhledávání a klíčová slova (učitelé).pdf

Pro rodiče

Vyhledávání a klíčová slova (rodiče).pdf