Umím říci NE

Od stanoviště ke stanovišti ke správným reakcím na nepříjemné situace.

Sada cílí na hrozby spojené se zneužívání internetu jako nástroje útoku na jinou osobu.

Žáci prostřednictvím hry posílí svou schopnost bránit se šikaně na internetu a v mobilních sítích. Podporuje asertivní obranu žáka a seznamuje ho s různými možnostmi, jak se zachovat v obtížných situacích. V hlavní části aktivity skupiny žáků procházejí trasu se stanovišti a na každém rozhodují, jaké jednání by v situaci popsané na stanovišti bylo nejsprávnější. Učitel žáky v aktivitě doprovází, hlídá dodržování pravidel a poté vede závěrečnou reflexi a vyhodnocení.

Doporučení pro rodiče směřuje k posílení povědomí rodičů o problematice zneužívání internetu k osobním útokům a diskusi se svými dětmi, jak se mají chovat ať už jsou v roli oběti, agresora či pozorovatele.

Pro žáky

Umím říci NE (žáci).pdf

Pro učitele

Umím říci NE (učitelé).pdf

Pro rodiče

Umím říci NE (rodiče).pdf