Odhalit záměr

Otázky "Jak" a "Co" pomáhají odhalit skutečný záměr komunikace.

Sada cílí na rozpoznání formy („jak“) a obsahu („co“) žádostí a sdělení, negativních dopadů manipulativních žádostí a některých způsobů obrany.

Žáci procházejí různými dílčími aktivitami spojenými s různými formami žádostí zasílanými prostřednictvím online komunikace. Při činnosti žáci hodnotí možné záměry odesílatelů zpráv a dopady jejich slov a činů – jak pozitivních, tak negativních.

Doporučení pro rodiče směřuje k pomáhání dětem s odlišováním formy a obsahu žádostí i sdělení.

Pro žáky

Odhalit záměr (žáci).pdf

Pro učitele

Odhalit záměr (učitelé).pdf

Pro rodiče

Odhalit záměr (rodiče).pdf