Vzdělávací materiály

Co v každém tématu najdete

Materiály se skládají ze tří částí - z listu pro děti, metodického listu pro učitele a listu pro rodiče. Jednotlivé listy jsou připravené na webu projektu ke stažení. K práci s nimi nebudete potřebovat počítač ani internet, zato tiskárnu, nůžky a papíry.

List pro žáky

je pracovní list pro skupinovou, individuální práci dětí, nebo práci dětí ve dvojicích.

Obsahuje instrukce pro děti, podklady pro práci v hodině, záznamové archy a další potřebné přílohy, například kartičky k rozstřihání. Pokud budete listy pro žáky používat opakovaně, doporučujeme vytisknout některé části na tvrdší papír, nebo dokonce zalaminovat, případně tisknout ve formátu A3.

List pro učitele

je metodickým doporučením, jak konkrétně s dětmi v hodině pracovat a jakou reflexi provést na závěr. Dopodrobna rozepisujeme, jaké pomůcky potřebujete, jak postupovat při přípravě hodiny, jak hodinu zahájit, jak vést aktivitu a jak ji zakončit.

List pro rodiče

uvádí do tématu maminky a tatínky dětí.

Nabízí jim nápady, jak s tím, co se děti ve škole naučily, dále pracovat, o čem si povídat a kde nalézt další informace. Také učitelé mohou list pro rodiče využít - jako přehled informačních zdrojů.