Digitální svět

Myšlenková mapa pomáhá zorientovat se v digitálním světě.

Sada cílí na posouzení různých digitálních zařízení, určování jejich účelu a možnosti využití.

Žáci nejprve diskutují nad současnými digitálními prostředky. Následně spolupracují při sestavení myšlenkové mapy digitálních zařízení.

Doporučení pro rodiče směřuje k vytvoření rodinných pravidel pro užívání digitálních prostředků. Rodiče mají k dispozici odkazy na další informace k tomuto tématu.

Pro žáky

Digitální svět (žáci).pdf

Pro učitele

Digitální svět (učitelé).pdf

Pro rodiče

Digitální svět (rodiče).pdf