V digitálním světě slušně a odpovědně

Plakát zdůrazní nejvýznamnější pravidla netikety.

Sada cílí na pochopení a uplatňování významných pravidel netikety.

Žáci ve skupinách posuzují různé příklady chování při komunikaci v digitálním světě. Během vzájemné diskuse a spolupráce vytvářejí plakát, na který vyberou pět nejdůležitějších pravidel netikety.

Doporučení pro rodiče směřuje k nastavení rodinné netikety.

Pro žáky

V digitálním světě slušně a odpovědně (žáci).pdf

Pro učitele

V digitálním světě slušně a odpovědně (učitelé).pdf

Pro rodiče

V digitálním světě slušně a odpovědně (rodiče).pdf